Администрация и управление

Администрация и управление – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление администрация и управление за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.
администрация и управление

 

1. Американски университет в България – Благоевград
 
2. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
3. Академия на Министерството на вътрешните работи – София
 
4. Университет за национално и световно стопанство – София
 
5. Технически университет – София
 
6. Нов български университет – София
 
7. Лесотехнически университет – София
 
8. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 
9. Икономически университет – Варна
 
9. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
9. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
9. Международно висше бизнес училище – Ботевград
 
9. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
10. Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
 
10. Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов
 
11. Бургаски свободен университет
 
11. Висше училище по мениджмънт – Варна
 
11. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
11. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
12. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
13. Висше училище по телекомуникации и пощи
 
13. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт
 
14. Висше училище по сигурност и икономика
 
15. Технически университет – Габрово
 
16. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
 
17. Колеж по туризъм – Благоевград