Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение за учебната 2016/2017 година

Agricultural University Plovdiv

By Boukvite (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив

Основаван: 1964 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, ул. “Тодор Самодумов” 2, Пловдив 4000, /карта/

Контакти: тел. (032) 601 441 / факс (032) 632 467 / e-mail: office@artacademyplovdiv.com

Направления:
– Изобразително изкуство
– Музикално и танцово изкуство
– Педагогика на обучението по музика
– Теория на изкуствата

Специалности в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив

Бакалавър:
* Графичен дизайн и фотография (редовна форма на обучение)
* Църковна живопис (редовна форма на обучение)
* Сценография (редовна форма на обучение)
* Дизайн на облеклото (редовна форма на обучение)
* Фотография (редовна форма на обучение)
* Изпълнителско изкуство /поп и джаз/ (редовна форма на обучение)
* Балетно изкуство – Балетна педагогика (задочна форма на обучение)
* Изпълнителско изкуство /класически инструменти и класическо пеене/ (редовна форма на обучение)
* Изпълнителско изкуство /народни инструменти и народно пеене/ (редовна форма на обучение)
* Българска народна хореография (задочна форма на обучение)

Магистър:

* Костюм и мода (редовна форма на обучение)
* Графичен дизайн (редовна форма на обучение)
* Графика (редовна форма на обучение)
* Скулптура (редовна форма на обучение)
* Живопис (редовна форма на обучение)
* Фотография (редовна форма на обучение)
* Църковна живопис (редовна форма на обучение)
* Сценография (редовна форма на обучение)
* Църковна живопис (редовна форма на обучение)
* Мултимедия и виртуална реалност (редовна форма на обучение)
* Типография (редовна форма на обучение)
* Изпълнителско изкуство /поп и джаз/ (редовна форма на обучение)
* Балетно изкуство – Балетна режисура (задочна форма на обучение)
* Балетно изкуство – Балетна педагогика (задочна форма на обучение)
* Дирижиране (редовна форма на обучение)
* Музикално-сценична режисура (редовна форма на обучение)
* Тонрежисура (редовна форма на обучение)
* Композиция (редовна форма на обучение)
* Дирижиране (редовна форма на обучение)
* Медийно музикално редакторство (редовна форма на обучение)
* Изпълнителско изкуство /класически инструменти и класическо пеене/ (редовна форма на обучение)
* Музикознание (редовна форма на обучение)
* Изпълнителско изкуство /народни инструменти и народно пеене/ (редовна форма на обучение)
* Българска народна хореография (редовна и задочна форма на обучение)
* Музикознание (редовна форма на обучение)
* Музикотерапия (редовна форма на обучение)
* Православна църковна музика /дирижиране на църковен хор/ (редовна форма на обучение)
* Православна църковна музика /византийско църковно пеене/ (редовна форма на обучение)
* Съвременни танцови техники (редовна и задочна форма на обучение)
* Музикознание /Историческо музикознание/ (редовна форма на обучение)
* Дирижиране на народни състави (редовна форма на обучение)
* Музикознание /Музикална естетика/ (редовна форма на обучение)
* Музикознание /Теоретично музикознание/ (редовна форма на обучение)
* Дирижиране на народни състави (редовна форма на обучение)
* Православна църковна музика /Източно църковно пеене/ (редовна форма на обучение)
* Mузикознание /Музикална естетика/ (редовна форма на обучение)
* Музикознание /профил Теоритично музикознание – солфеж/ (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по музика (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по изобразително изкуство (редовна форма на обучение)
* Артмениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* PR на арт-организации (редовна и задочна форма на обучение)
* Аниматор изкуство в туризма (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:
* Музикознание и музикално изкуство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Хореография (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Методика на обучението (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат – студенти в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив

1. Справочник за кандидат студенти – /тук/.

2. Документи за кандидатстване – /тук/.

Семестриални такси за студенти държавна поръчка за учебната 2016/2017 година в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив

За БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС

Педагогика на обучението

  * Бакалавър – редовно 400 лв. / задочно –
  * Магистър – редовно 400 лв. / задочно –
  * Доктор – редовно 920 лв. / задочно 920 лв.
  * ??? – редовно 360 лв. / задочно –

Музикално и танцово изкуство

  * Бакалавър – редовно 1000 лв. / задочно 800 лв.
  * Магистър – редовно 1200 лв. / задочно 1000 лв.
  * Доктор – редовно 1800 лв. / задочно 1200 лв.

Изобразително изкуство

  * Бакалавър – редовно 1000 лв. / задочно –
  * Магистър – редовно 1200 лв. / задочно –

Теория на изкуствата

  * Магистър – редовно 1200 лв. / задочно –

За ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Педагогика на обучението

  * Бакалавър – редовно 4000 лв. / задочно 3000 лв.
  * Магистър – редовно 5000 лв. / задочно 3500 лв.
  * Доктор – редовно 5000 лв. / задочно 3000 лв.

Музикално и танцово изкуство

  * Бакалавър – редовно 4000 лв. / задочно 3000 лв.
  * Магистър – редовно 5000 лв. / задочно 3500 лв.
  * Доктор – редовно 5000 лв. / задочно 3000 лв.

Балетно изкуство

  * Бакалавър – редовно – / задочно 3000 лв.
  * Магистър – редовно 5000 лв. / задочно 3500 лв.
  * Доктор – редовно 5000 лв. / задочно 3000 лв.

Изобразително изкуство

  * Бакалавър – редовно 1000 лв. / задочно 3000 лв.
  * Магистър – редовно 5000 лв. / задочно 3500 лв.
  * Доктор – редовно 5000 лв. / задочно 3000 лв.

Теория на изкуствата

  * Магистър – редовно 5000 лв. / задочно 3500 лв.
  * Доктор – редовно 5000 лв. / задочно 3000 лв.