Академия на Министерството на вътрешните работи

Академия на МВР София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение за учебната 2017 година
mvr

By Gogcheto (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Академия на МВР София

Основаван: 2002 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София, бул. Александър Малинов №1, /карта/

Контакти: тел. (02) 98 29 213 / факс (02) 97 43 785 / academy@mvr.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Архитектура, строителство и геодезия
– Национална сигурност
– Психология

Специалности в Академия на МВР София

Бакалавър:

* Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (редовна и задочна форма на обучение)
* Гранична полиция (редовна форма на обучение)
* Публична администрация (задочна форма на обучение)
* Пожарна и аварийна безопасност (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (задочна форма на обучение)
* Защита на националната сигурност (задочна форма на обучение)
* Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред (задочна форма на обучение)
* Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност (задочна форма на обучение)
* Публична администрация (задочна форма на обучение)
* Пожарна и аварийна безопасност (задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти в Академия на МВР София за 2017 г.

Подробна информация относно специализирано медицинско освидетелстване, проверка на физическа годност, психологично изследване и документи за подаване ще можете да намерите /тук/.

Тъй като наредбата свързана с приема на курсанти, студенти и докторанти е в процес на утвърждаване, проектът на наредбата е публикуван за обсъждане в страницата на сайта на Академия на МВР – /тук/.
Обнародването на наредбата е планирано да се случи през месец Април.