Архитектура, строителство и геодезия

Архитектура, строителство и геодезия – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление архитектура, строителство и геодезия за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.
архитектура, строителство и геодезия

 

1. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 
2. Академия на Министерството на вътрешните работи – София
 
3. Нов български университет – София
 
4. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
4. Висше строително училище “Любен Каравелов” – София
 
4. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
 
5. Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София
 
6. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”