Безработица сред завършилите

Нулева безработица сред завършилите военно дело и фармация

Нулева безработица сред завършилите професионални направления военно дело във Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – Варна и Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново, и фармация в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
безработица сред завършилите

“Много обичам работата, с часове бих седял да наблюдавам хората, които работят.”– Джером Джером

 

Сравнена е безработицата сред завършилите различни професионални направления в българските университети и е публикувана в сайта на МОН. По данни на АдминУни и НОИ е съставена процентна извадка за предходните 5 години на регистрираните безработни сред завършилите професионално направление в съответния университет.

5-те професионални направления в съответните университети с най-малка безработица за последните 5г. са:

✓ Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – Варна: Военно дело 0.00
 
✓ Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна: Фармация 0.00
 
✓ Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново: Военно дело 0.00
 
✓ Тракийски университет – Стара Загора: Медицина 0.03
 
✓ Медицински университет – Плевен: Медицина 0.11
 

5-те професионални направления в съответните университети с най-голяма безработица за последните 5г. са:

✗ Медицински университет – Плевен: Социални дейности 10.48
 
✗ Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград: Науки за земята 9.60
 
✗ Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”: Физически науки 9.31
 
✗ Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград: Физически науки 9.19
 
✗ Русенски университет “Ангел Кънчев”: Химични технологии 9.05
 

За пълна информация, моля посетете сайта на МОН.