Биологически науки

Биологически науки – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление Биологически науки за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 

1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
3. Тракийски университет – Стара Загора
 
4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”