Бургаски свободен университет

Бургаски свободен университет: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение за учебната 2016/2017 година
Бургаски свободен университет

Бургаски свободен университет

Основаван: 1991 г.

Финансиране: Частно

Местоположение: България, Бургас 8001, бул. “Сан Стефано” 62, /карта/

Контакти: тел. (056) 900 400 / факс (056) 900 418 / bfu@bfu.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Електротехника, електроника и автоматика
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– Комуникационна и компютърна техника
– Обществени комуникации и информационни науки
– Педагогика
– Право
– Психология
– Социални дейности

Специалности в Бургаски свободен университет

Бакалавър:
* Право (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Международни икономически отношения (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и маркетинг на туризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика и компютърни науки (редовна и задочна форма на обучение)
* Софтуерно инженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна информатика и уеб дизайн (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Системно инженерство в индустрията и туризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Психология (редовна и задочна форма на обучение)
* Журналистика и връзки с обществеността (редовна и задочна форма на обучение)
* Социални дейности и консултиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Предучилищна и начална училищна педагогика (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:
* Публична администрация (задочна форма на обучение)
* Данъчна администрация (задочна форма на обучение)
* Митническо разузнаване и разследване (задочна форма на обучение)
* Администрация и управление на системата на национална сигурност (задочна форма на обучение)
* Финанси (задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (задочна форма на обучение)
* Маркетинг (задочна форма на обучение)
* Маркетинг и управление на туристическия бизнес (задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация /Стопанско управление/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Банков мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Международни икономически отношения (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация /международен бизнес/ – на английски език (задочна форма на обучение)
* Mаркетинг и дигитални комуникации – на английски език (задочна форма на обучение)
* Софтуерно инженерство (задочна форма на обучение)
* Съдебни инженерно-технически експертизи (задочна форма на обучение)
* Техническа безопасност и електротехническа експертиза (задочна форма на обучение)
* Инженеринг и експлоатация на енергийни системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес информационни технологии /дистанционно обучение/ (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Интегрирани компютърни системи и комплекси (редовна и задочна форма на обучение)
* Мултимедийни технологии и уеб дизайн (задочна форма на обучение)
* Детска и юношеска психология (задочна форма на обучение)
* Социално консултиране и психология (задочна форма на обучение)
* Публични комуникации и социална психология /дистанционно обучение/ (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Предучилищна и начална училищна педагогика (задочна форма на обучение)
* Психологично консултиране (задочна форма на обучение)

Доктор:
* Граждански процес (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Наказателно право (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление /индустрия/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика (редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на социалните дейности (самостоятелна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти

1. Информация свързана със срокове, прием на документи, кандидатстване и изпити относно бакалавърски програми кликнете /тук/

2. Информация свързана със срокове, прием на документи, кандидатстване и изпити относно магистърски програми кликнете /тук/

Семестриални такси и възможност за разсрочено плащане

Бакалавърски програми

  * Редовно обучение – 1000 лв. / 2 вноски по 550 лв.
  * Задочно обучение – 850 лв. / 2 вноски по 465 лв.

Специалност “Право”

  * Редовно обучение – 1200 лв. / 2 вноски по 650 лв.
  * Задочно обучение – 1100 лв. / 2 вноски по 600 лв.

Магистърски програми

  * с двугодишен курс на обучение – І година – 850 лв. / 2 вноски по 465 лв.
  * с двугодишен курс на обучение – ІІ година – 920 лв. / 2 вноски по 500 лв.
  * с едногодишен курс на обучение – всички програми с изключение на случаите по т. 3.4. – 920 лв. / 2 вноски по 500 лв.
  * с едногодишен курс за КСТ след КТКМ и за КТКМ след КСТ – 1050 лв. / 2 вноски по 565 лв.

Разработка и защита на дипломна работа

  * Всички специалности, степени и форми на обучение – 920 лв. / 2 вноски по 500 лв.

Семестриални такси за чуждестранни студенти

  * Редовно обучение – 1500 eu
  * Задочно обучение – 1200 eu
  * Езикова и специализирана подготовка – 1200 eu