Български университет

Български университет: 4 предимства на обучението в страната

26.04.2017

Български университет – в последните години това понятие звучи някак неприятно. Но въпреки това поради различни причини много хора предпочитат да останат в родината и да получат образованието си в нея. В повечето случаи нещата зависят от личната нагласа. В университета се отива по лично желание, а не по чуждо. Защо обучението в български университет може да бъде наистина добро?
български университети

Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!– Цицерон

1. Лекциите се провеждат на български език.

Лекциите в повечето български университети се провеждат на български език. Тук се изключват специалностите, при които преподаването поначало е на друг език и също така филологическите такива.

Удобството е, че много от специализираните термини са едни и същи на всички езици в области като реклама, маркетинг, медицина, инженерни науки. Това, че преподаването е на роден език не спира студентите да усвоят базовите термини и при добро владение на чужд език да комуникират с тези специфични термини.

2. Има множество програми за размяна на студенти и възможност за обучение в чужбина.

Ученето в български университет по никакъв начин не спира развитието на студентите. Има много програми за обмен на студенти като например Еразъм. Също така различни стипендии и конкурси позволяват на местни кадри да отидат в чужбина и там да придобият още опит.

Съвместните образователни програми с чужди висши учебни заведения, които се предлагат в някои от българските университети са много добра алтернатива на обучението в чужбина. Макар да са с по-висока цена, подобни специалности позволяват да се придобиват дипломи и от българки университет и от чужд такъв.

Има и много различни специализирани стажантски програми на големи компании, които позволяват практическо прилагане на наученото. Така се съвместяват едновременно образование в местен университет и придобиване на практически опит от чужда компания.

3. Пести разходи.

Не на последно място – разходите за обучение в български университет са постижими за много по-голяма част от хората, отколкото в чужбина. Много български студенти заминали да учат в друга държава се налага да работят за джобните си пари, въпреки че например имат стипендия за образованието в съответния университет.

Някои от жителите на големи градове като София, Варна, Пловдив, Благоевград предпочитат да останат там и да получат своето образование именно в местния ВУЗ. Подобен избор пести пари от наеми, транспортни разходи и други съпътстващи комунални услуги, като например – интернет.

4. Допълнително обучение.

При университетското обучение трябва да има и доза страст. Когато някои студент иска да получи допълнително образование той може да провери какви курсове например има в центровете за факултативно обучение. Така паралелно с основната специалност се придобиват и допълнителни знания и професии.

Времето прекарано в университета е не само много приятно, но и изпълнено с важни за предстоящото развитие на всеки човек знания и умения. Всеки български университет предлага достатъчно добри възможности за развитие и обучение, стига студента да е готов да се потруди за тях.