Варненски свободен университет

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Варненски свободен университет

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Основаван: 1991 г.

Финансиране: Частно

Местоположение: България, Варна 9007, ул. „Янко Славчев“, /карта/

Контакти: тел. (052) 355 106 / тел. (052) 359 544 / priem@vfu.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Архитектура, строителство и геодезия
– Електротехника, електроника и автоматика
– Изобразително изкуство
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– Музикално и танцово изкуство
– Национална сигурност
– Политически науки
– Право
– Психология

Специалности в Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” за учебната 2017/2018 г.

Бакалавърски и магистърски програми:

* Психология (Р,З) BG/ENG
* Международни отношения и право (Р) BG/ENG
* Право (Р,З) BG
* Бизнес администрация и мениджмънт (Р,З,Д) BG/ENG
* Публична администрация и мениджмънт (З,Д) BG
* Международен публичен и бизнес мениджмънт (З) BG
* МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ (Bachelor in International Business) (НОВО!) (Р) ENG
* МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПР (НОВО!) (Р,З) BG
* Финанси и счетоводство (Д) BG
* Международни икономически отношения (З,Д) BG
* Маркетинг, реклама и ПР (З) BG
* Финанси и счетоводство (Bachelor in Finance) (НОВО!) (Р) ENG
* Дигитална икономика (НОВО) (Р) BG/ENG
* Информатика и компютърни науки (Р,З,Д) BG/ENG
* Архитектура (Р) BG/ENG
* Дизайн (З) BG/ENG
* Пожарна безопасност и защита на населението (З) BG
* Строителство на сгради и съоръжения (Р,З) BG/ENG
* Моден дизайн (Р,З) BG
* Хореография (Р,З) BG
* Защита на националната сигурност (Р,З) BG
* Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р,З) BG
* Международно право и сигурност с английски език (Р,З) BG/ENG

Магистърски програми:

* Международна политика и сигурност (Р) BG
* Управление на международни бизнес проекти (Р,З,Д) BG/ENG – Монтана
* Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса (Р,З) BG
* Управление на образованието (З) BG
* Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата (Р,З) BG
* Поведенческа икономика – НОВА (З) BG
* Данъчен и митнически контрол (З) BG – Монтана
* Софтуерно инженерство (З) BG
* Киберсигурност (З) BG
* Уеб дизайн (З) BG
* Дигитален маркетинг и уеб дизайн (З) BG
* Data Science (Наука за данните) на английски език (Р) ENG
* Строителни конструкции (Р,З) BG/ENG – Пловдив
* Строителен инженеринг (Р,З) BG/ENG
* Противопожарна техника и автоматика (Р,З) BG/ENG
* Стратегии за устойчиво строителство и иновации – (НОВА)
* Международно морско право (З) BG
* Междудържавни отношения и морско право – НОВА (Р,З) BG
* Митническо разузнаване и разследване (Р) BG
* Съдебни криминалистически експертизи (З) BG
* Съдебни компютърно-технически експертизи (З) BG
* Съдебни пожаро-технически експертизи (З) BG
* Съдебни психологически експертизи (З) BG
* Съдебни строително-технически експертизи (З) BG
* Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи (Р,З) BG
* Международно право и сигурност (З) BG/RU
* Защита на правата на човека – НОВА (Р,З) BG
* Профайлъринг – НОВА (Р,З) BG
* Интелигентни системи за сигурност – НОВА (Р,З) BG
* Детективски дейности – (НОВА)

Докторски програми:

* Обща психология
* Педагогическа и възрастова психология
* Социална, организационна и консултативна психология
* Политология
* Конституционно право
* Гражданско и семейно право
* Административно право и административен процес
* Наказателно право
* Наказателен процес
* Международно право и международни отношения
* Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
* Криминалистика
* Криминология
* Социално управление
* Организация и управление на производството (индустрия)
* Организация и управление извън сферата на материалното производство
* Икономика и управление (индустрия)
* Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки
* Политическа икономия
* Световно стопанство и международни икономически отношения
* Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
* Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
* Архитектура на сгради, съоръжения и детайли
* Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
* Строителни конструкции
* Строителни материали, изделия и технологии за производството им
* Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
* Хореография
* Управление в сферата на сигурността и обществения ред

Информация за кандидат-студенти

1. Информация свързана със срокове, прием на документи, кандидатстване и изпити относно бакалавърски и магистърски програми, моля кликнете /тук/

2. Информация свързана със кандидатстване за редовни и задочни докторски програми моля кликнете /тук/

Семестриални такси за студенти държавна поръчка за учебната 2016/2017 година

Пълна информация със семестриалните и административните такси на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, ще намерите на страницата на университета – /тук/.