Великотърновски университет

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Великотърновски университет

By Todor Bozhinov (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Основаван: 1963 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Велико Търново 5003, ул. “Теодосий Търновски” 2, /карта/

Контакти: mbox@uni-vt.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Изобразително изкуство
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– История и археология
– Математика
– Науки за земята
– Национална сигурност
– Обществени комуникации и информационни науки
– Педагогика
– Педагогика на обучението
– Политически науки
– Право
– Психология
– Религия и теология
– Социални дейности
– Социология, антропология и науки за културата
– Теория и управление на образованието
– Туризъм
– Филология
– Философия

Специалности във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Бакалавър:

* Стопанско управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Църковни изкуства (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – стенопис (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – живопис (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – графика (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – скулптура (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – Графичен дизайн и визуални комуникации (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – реставрация и консервация (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – рисуване и интермедия (редовна форма на обучение)
* Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси (редовна и задочна форма на обучение)
* Международни икономически отношения (редовна форма на обучение)
* Маркетинг (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни науки (редовна форма на обучение)
* Информатика (редовна форма на обучение)
* История (редовна и задочна форма на обучение)
* Археология (редовна форма на обучение)
* Приложна математика (редовна форма на обучение)
* География (редовна и задочна форма на обучение)
* Национална сигурност (редовна и задочна форма на обучение)
* Връзки с обществеността (редовна и задочна форма на обучение)
* Журналистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Книгоиздаване (редовна и задочна форма на обучение)
* Библиотечно-информационни дейности (редовна и задочна форма на обучение)
* Социална педагогика (редовна и задочна форма на обучение)
* Предучилищна педагогика и чужд език (редовна форма на обучение)
* Начална училищна педагогика и чужд език (редовна форма на обучение)
* Предучилищна и начална училищна педагогика (редовна форма на обучение)
* Предучилищна педагогика и логопедия (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по физическо възпитание (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по български език и френски език (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по български език и руски език (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по български език и английски език (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по български език и немски език (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по български език и история (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по математика и информатика (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по история и география (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по музика (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по изобразително изкуство (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по български език и география (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по история и философия (редовна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по история и чужд език (редовна форма на обучение)
* Български език и източен език (редовна форма на обучение)
* Политология (редовна и задочна форма на обучение)
* Психология (редовна и задочна форма на обучение)
* Теология (редовна и задочна форма на обучение)
* Теология и социално служение (редовна и задочна форма на обучение)
* Социални дейности (редовна и задочна форма на обучение)
* Предприемачество в социалната сфера (редовна и задочна форма на обучение)
* Етнология (редовна форма на обучение)
* Културен туризъм (редовна и задочна форма на обучение)
* Туризъм (редовна и задочна форма на обучение)
* Философия (редовна и задочна форма на обучение)
* Славянска филология (редовна форма на обучение)
* Френска филология (редовна форма на обучение)
* Руска филология (редовна форма на обучение)
* Българска филология (редовна и задочна форма на обучение)
* Балканистика (редовна форма на обучение)
* Английска филология (редовна форма на обучение)
* Русистика (редовна форма на обучение)
* Германистика (редовна форма на обучение)
* Романистика (редовна форма на обучение)
* Испански език и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Руски език и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Френски език и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Приложна лингвистика. Английски език и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Приложна лингвистика. Немски и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Приложна лингвистика /китайски език и втори чужд език/ (редовна форма на обучение)
* Славистика (редовна форма на обучение)

Магистър:
* Управление на човешките ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Здравен мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Психология и социология на управлението (редовна и задочна форма на обучение)
* Стопанско управление. Здравен мениджмънт (задочна форма на обучение)
* Управление на проекти (редовна и задочна форма на обучение)
* Стопанско управление. Мениджмънт в социалната сфера (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на правораздавателната и правоохранителната система (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес консултиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Изящни изкуства – живопис (редовна форма на обучение)
* Църковни изкуства (редовна форма на обучение)
* Църковни монументални изкуства (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – Aнимация (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – Графичен дизайн и визуални комуникации (редовна форма на обучение)
* Църковни изкуства – иконопис (редовна форма на обучение)
* Църковни изкуства – дърворезба (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – стенопис (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – графика (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – скулптура (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – Рисуване (задочна форма на обучение)
* Изящни изкуства – 3D дизайн и триизмерна графика (задочна форма на обучение)
* Изящни изкуства – Дизайн на стъклото (редовна форма на обучение)
* Изящни изкуства – Пространствен диза (редовна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туризма (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финансово-счетоводен мениджмънт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия (редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси. Банково дело (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси. Финанси на предприятието (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Международни икономически отношения. Международен бизнес (редовна и задочна форма на обучение)
* Международни икономически отношения. Международна икономика (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика. Защита на информацията (редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика. Информационни системи (редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика. Компютърна мултимедия (редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика. Корпоративни мрежови среди (редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието (редовна и задочна форма на обучение)
* Информационни технологии в съдебната и изпълнителна власт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни науки. Приложни компютърни науки (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* История (редовна и задочна форма на обучение)
* Археология (редовна и задочна форма на обучение)
* История на дипломацията (редовна и задочна форма на обучение)
* История. Българска история (редовна и задочна форма на обучение)
* Културно-историческо наследство /Културен туризъм/ (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Обща история. Балканите в международните отношения XIX – XX век (редовна и задочна форма на обучение)
* Обща история. Нова и съвременна история на Европа (редовна и задочна форма на обучение)
* История и съвременост на Европейския съюз /Европейска интеграция/ (редовна и задочна форма на обучение)
* История и теория на държавното управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Русия и югоизточна Европа /XVII-XXI век/ (редовна форма на обучение)
* Културно-историческо наследство в България и Русия (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Византинистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Архивистика и документалистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство (редовна и задочна форма на обучение)
* България след 1989 година (редовна и задочна форма на обучение)
* Музеология (редовна и задочна форма на обучение)
* Математически структури в информационната сигурност (редовна и задочна форма на обучение)
* География (редовна и задочна форма на обучение)
* Регионално развитие (редовна и задочна форма на обучение)
* Социално-икономическа география (редовна и задочна форма на обучение)
* Регионална и политическа география (редовна и задочна форма на обучение)
* Геоекология и управление на природните ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Мултимедийна журналистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Пиар и стратегически комуникации (редовна и задочна форма на обучение)
* Социална педагогика (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на деца със специални образователни потребности (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Предучилищна и начална училищна педагогика (редовна и задочна форма на обучение)
* Съвременни образователни технологии (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Образование в извънучилищна среда (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Социална работа с деца в риск (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика. Училищна педагогика (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Социална работа със зависими лица (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Образование в мултикултурна среда (редовна и задочна форма на обучение)
* Гражданско образование (редовна и задочна форма на обучение)
* Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование (редовна и задочна форма на обучение)
* Английски език като чужд в началното училище (редовна и задочна форма на обучение)
* Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Възпитателни и терапевтични аспекти на изкуството (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Театрална анимация в педагогическата дейност (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по техника и технологии (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по музика (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по изобразително изкуство (редовна форма на обучение)
* География и икономика (редовна и задочна форма на обучение)
* Технологии за обучение по математика (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика (редовна и задочна форма на обучение)
* Ръководство и мениджмънт на музикални състави (редовна и задочна форма на обучение)
* Географско образование (редовна и задочна форма на обучение)
* Гражданско и интеркултурно образование (редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогика на музикалното възпитание в детска градина (редовна и задочна форма на обучение)
* Спортна педагогика – Тайдзичюен Ян стил (редовна и задочна форма на обучение)
* Политология (редовна и задочна форма на обучение)
* Политология. Европеистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Политология. Международни отношения (редовна и задочна форма на обучение)
* Политология. Дипломация и национална сигурност (редовна и задочна форма на обучение)
* Право (редовна и задочна форма на обучение)
* Психология (редовна и задочна форма на обучение)
* Психология. Социална психология (редовна и задочна форма на обучение)
* Психология. Психология на личността (редовна и задочна форма на обучение)
* Теология (редовна и задочна форма на обучение)
* Богословие на личността и обществото (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Религиозно образование (редовна форма на обучение)
* Църковна история и богослужебно предание (редовна и задочна форма на обучение)
* Религиознание (редовна форма на обучение)
* Православно богословие и изкуство (редовна и задочна форма на обучение)
* Социални дейности (редовна и задочна форма на обучение)
* Социално предприемачество (редовна и задочна форма на обучение)
* Социална работа в дългосрочните грижи (редовна и задочна форма на обучение)
* Културен туризъм (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Културна антропология (редовна и задочна форма на обучение)
* Етнология (редовна и задочна форма на обучение)
* Социология и етнология на властта (редовна и задочна форма на обучение)
* Етнология на българите (редовна и задочна форма на обучение)
* Съвременно мултикултурно общество в България (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на образованието (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на образованието в предучилищни и училищни институции (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Туризъм (редовна и задочна форма на обучение)
* Международен туризъм (редовна и задочна форма на обучение)
* Съвременна философия (редовна и задочна форма на обучение)
* Философия (редовна и задочна форма на обучение)
* Социална философия (редовна и задочна форма на обучение)
* Екзистенциално споделяне (редовна и задочна форма на обучение)
* Английска филология – лингвистика и превод (редовна и задочна форма на обучение)
* Литература и култура на славянските народи (редовна и задочна форма на обучение)
* Българска филология. Литературна медиевистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Българска филология.Съвременна българска лингвистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Немска филология.Германистично езикознание (редовна и задочна форма на обучение)
* Немска филология.Германистично литературознание (редовна и задочна форма на обучение)
* Английска филология. Британистика и ирландистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Българска филология. Българска литература (редовна и задочна форма на обучение)
* Българска филология. Българска литературна история (редовна и задочна форма на обучение)
* Българска филология. Литература и култура (редовна и задочна форма на обучение)
* Българският език като втори език (редовна и задочна форма на обучение)
* Английски език и методика на чуждоезиковото обучение (редовна и задочна форма на обучение)
* Интеркултурна комуникация (редовна и задочна форма на обучение)
* Транслатология с френски език (редовна и задочна форма на обучение)
* Транслатология с руски език (редовна и задочна форма на обучение)
* Транслатология с руски език и втори чужд език (редовна и задочна форма на обучение)
* Транслатология със славянски или балкански език (редовна форма на обучение)
* Транслатология с немски език (редовна и задочна форма на обучение)
* Транслатология с английски и втори чужд език (редовна и задочна форма на обучение)
* Транслатология с английски език (редовна и задочна форма на обучение)
* Чужди филологии и приложна лингвистика. Култура и комуникации (редовна и задочна форма на обучение)
* Френска филология. Литературознание (редовна и задочна форма на обучение)
* Френска филология. Лингвистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Руска филология.Руско езикознание (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна лингвистика.Транслатология за чуждестранни българисти (редовна форма на обучение)
* Немска филология.Немско модерно изкуство (редовна и задочна форма на обучение)
* Конферентен превод (редовна форма на обучение)
* Творческо писане (редовна форма на обучение)
* Транслатология с албански език (редовна форма на обучение)
* Транслатология с румънски език (редовна форма на обучение)
* Съвременни тенденции в лингвистиката (редовна форма на обучение)
* Конферентен превод с френски език и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Конферентен превод с английски език и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Конферентен превод с немски език и втори чужд език (редовна форма на обучение)
* Транслатология с френски и втори чужд език (редовна и задочна форма на обучение)
* Транслатология с немски език и втори чужд език (редовна и задочна форма на обучение)
* Библия и християнска литература (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Икономика и управление /индустрия/ (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Изкуствознание и изобразителни изкуства (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Политическа икономия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Стара история (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Археология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* История на България (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Средновековна обща история (редовна и задочна форма на обучение)
* Нова и най-нова обща история (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Физическа география и ландшафтознание (самостоятелна форма на обучение)
* Социално-икономическа география (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Специална педагогика (редовна форма на обучение)
* Теория на възпитанието и дидактика (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Методика на обучението по изобразително изкуство (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Методика на обучението по музика (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Методика на обучението по математика (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Методика на обучението по български език и литература (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Методика на обучението по човек и общество, човек и природа (редовна форма на обучение)
* Методика на обучението по бит и техника (редовна форма на обучение)
* Методика на обучението по география (редовна форма на обучение)
* Методика на обучението по чужд език (самостоятелна форма на обучение)
* Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Политология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Гражданско и семейно право (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Административно право и административен процес (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Конституционно право (редовна и самостоятелна форма на обучение)
* Финансово право (редовна и задочна форма на обучение)
* Теория на държавата и правото (редовна форма на обучение)
* Наказателно право (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* История на правото (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Педагогическа и възрастова психология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Социална психология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Теология (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* История на философията (редовна форма на обучение)
* Логика (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Философия на правото и политиката (редовна форма на обучение)
* Български език (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Славянски езици (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Общо и сравнително езикознание (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Германски езици (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Българска литература (редовна форма на обучение)
* Теория и практика на превода (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Фолклористика (редовна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти 2017/2018

Подробна информация свързана с прием след средно образование, магистратура и аспирантура, моля кликнете /тук/

Семестриални такси за студенти държавна поръчка за учебната 2016/2017 година

Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението, Икономика, Туризъм, Администрация и управление
  Бакалавър – редовно 400 лв. / задочно 400 лв.
  Магистър – редовно 300 лв. / задочно 400 лв.
  Доктор – редовно 400 лв. / задочно 400 лв.

Филология, История и археология, Философия, Психология, Социология антропология и науки за културата, Социални дейности, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Национална сигурност
  Бакалавър – редовно 580 лв. / задочно 580 лв.
  Магистър – редовно 580 лв. / задочно 580 лв.
  Доктор – редовно 580 лв. / задочно 580 лв.

Религия и теология
  Бакалавър – редовно 400 лв. / задочно 400 лв.
  Магистър – редовно 350 лв. / задочно 400 лв.
  Доктор – редовно 580 лв. / задочно 580 лв.

Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки
  Бакалавър – редовно 760 лв. / задочно 760 лв.
  Магистър – редовно 400 лв. / задочно 760 лв.
  Доктор – редовно 760 лв. / задочно 760 лв.

Изобразително изкуство
  Бакалавър – редовно 840 лв.
  Магистър – редовно 900 лв.
  Доктор – редовно 1400 лв. / задочно 1400 лв.