Висше военноморско училище Вапцаров

Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – Варна: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и кандидат-курсанти и такси за обучение
Висше военноморско училище

Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – Варна

Основаван: 1881 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Варна 9026, ул. „Васил Друмев“ 73, /карта/

Контакти: тел. (052) 632 015 / факс (052) 303 163 / ucheben-otdel@naval-acad.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Военно дело
– Национална сигурност
– Психология
– Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалности във Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” – Варнав

Бакалавър:
* Мениджмънт на водния транспорт (редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на тактическите подразделения от военноморските сили /Военноморски комун…/ (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на тактическите подразделения от военноморските сили /Корабоводене за ВМС/ (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на тактическите подразделения от военноморските сили /Корабни машини/ (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво /Корабни машини/ (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво /Корабни машини и механизми/ (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво /Корабна радиоелектроника за ВМС/ (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на тактическите подразделения от военноморските сили /Корабна радиоелект…/ (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво /Военноморски комуникационни/ (редовна форма на обучение)
* Експлоатация на флота и пристанища (редовна и задочна форма на обучение)
* Океанско инженерство (редовна форма на обучение)
* Корабна радиоелектроника (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабоводене (редовна и задочна форма на обучение)
* Речно корабоплаване (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология и управление на флота и пристанища (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология на кораборемонта (редовна и задочна форма на обучение)
* Електрообзавеждане на кораба (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на водния транспорт (редовна и задочна форма на обучение)
* Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия (редовна форма на обучение)
* Корабоплаване (редовна форма на обучение)
* ПН – Транспорт, корабоплаване и авиация /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна форма на обучение)

Магистър:
* Мениджмънт на водния транспорт (задочна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми (задочна форма на обучение)
* Управление на пристанищата (задочна форма на обучение)
* Корабна радиоелектроника (задочна форма на обучение)
* Електрообзавеждане на кораба (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабоводене (задочна форма на обучение)
* Океанско инженерство (задочна форма на обучение)
* Корабна радиоелектроника (задочна форма на обучение)
* Корабни машини и механизми (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабоводене (задочна форма на обучение)
* Електрообзавеждане на кораба (задочна форма на обучение)
* Технология на кораборемонта (задочна форма на обучение)
* Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия (редовна и задочна форма на обучение)
* Логистика (задочна форма на обучение)

Доктор:
* Организация и управление извън сферата на материалното производство /Национална сигурност/ (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на въоръжените сили (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Военнополитически аспекти на морската сигурност (задочна форма на обучение)
* Военна психология (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (самостоятелна форма на обучение)
* Управление на кораби и корабоводене (задочна форма на обучение)
* Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища (задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти и кандидат-курсанти

Подробна информация свързана с ранното записване на курсанти, приема на бакалаври, магистри и курсанти ще намерите /тук/