Висше строително училище Любен Каравелов

Висше строително училище Любен Каравелов – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Висше строително училище

Специалности във Висше строително училище “Любен Каравелов” – София

Бакалавър:
* Строителство на сгради и съоражения (редовна и задочна форма на обучение)
* Строително инженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Строителен мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Строителство и архитектура на сгради и съоражения (редовна форма на обучение)

Магистър:
* Строителство на сгради и съоражения (редовна и задочна форма на обучение)
* Архитектура (редовна форма на обучение)
* Опазване на архитектурното наследство (задочна форма на обучение)
* Дизайн (задочна форма на обучение)
* Урбанизъм (задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти

За подробна информация свързана с прием след средно образование, магистратура и докторантура моля, кликнете /тук/.

Годишни такси за студентите

Бакалавър и професионален бакалавър (държавна поръчка)

  редовно 660 лв. / задочно 540 лв.

Строителство на сгради и съоръжения на английски език

  редовно 800 лв.

Магистър (архитектура) (държавна поръчка)

  редовно 660 лв.

Магистър след бакалавър (държавна поръчка)

  редовно 660 лв. / задочно 540 лв.

Магистър след бакалавър (платено обучение)

  редовно 1800 лв. / задочно 1600 лв.

Докторанти (държавна поръчка)

  редовно 400 лв. / задочно 540 лв.

Докторанти (платено обучение на самостоятелна подготовка)

  2000 лв.

Докторанти на чужд език (платено обучение на самостоятелна подготовка)

  3000 лв.