Висше транспортно училище

Висше транспортно училище Тодор Каблешков – София: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
Висше транспортно училище

By Roman Klementschitz, Wien (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София

Основаван: 1922 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1574, ул. “Гео Милев” 158, /карта/

Контакти: тел. (02) 9709 211 / факс (02) 9709 242 / office@vtu.bg

Направления:
– Архитектура, строителство и геодезия
– Електротехника, електроника и автоматика
– Икономика
– Комуникационна и компютърна техника
– Машинно инженерство
– Общо инженерство
– Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалности във Висше транспортно училище Тодор Каблешков – София

Бакалавър:

* Транспортно строителство (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на транспорта (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и анализ в транспорта (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна и осигурителна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерна логистика и строителна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Автомобилна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Железопътна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на технически системи за екология и логистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология и управление на транспорта (редовна и задочна форма на обучение)
* Корабоплаване (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Транспортно строителство /след Пр.бак./ (задочна форма на обучение)
* Транспортно строителство (редовна и задочна форма на обучение)
* Геотехника и инженерна геология (задочна форма на обучение)
* Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения (задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане (редовна и задочна форма на обучение)
* Електроенергетика и електрообзавеждане /след Пр.бак./ (задочна форма на обучение)
* Електромобили (редовна и задочна форма на обучение)
* Електромобили /за неспециалисти/ (задочна форма на обучение)
* Икономика на транспорта (задочна форма на обучение)
* Икономика на транспортната фирма (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на малките и средни предприятия (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна и осигурителна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна и осигурителна техника /след Пр.бак./ (задочна форма на обучение)
* Автоматизирано проектиране в машиностроенето (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортна техника /след Пр.бак./ (задочна форма на обучение)
* Инженерна логистика и строителна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Инженерна логистика и строителна техника /след пр.бак./ (задочна форма на обучение)
* Автотехническа експертиза (редовна и задочна форма на обучение)
* Автомобилна техника (редовна и задочна форма на обучение)
* Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на проекти (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология и управление на транспорта /след Пр.бак./ (задочна форма на обучение)
* Транспортен мениджмънт и логистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Технология и управление на транспорта (редовна и задочна форма на обучение)

Доктор:

* Строителни конструкции (редовна и задочна форма на обучение)
* Земна основа, фундиране и подземно строителство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Технология и механизация на строителното производство (задочна форма на обучение)
* Строителни материали, изделия и технология за производството им (задочна форма на обучение)
* Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения (редовна и задочна форма на обучение)
* Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Теоретична електротехника (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Електроснабдяване и електрообзавеждане (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика и управление /по отрасли/ (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Теоретични основи на комуникационната техника (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Терминални устройства в комуникационната техника (редовна форма на обучение)
* Комуникационни системи и мрежи (редовна и задочна форма на обучение)
* Осигурителна техника и системи (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна механика (редовна форма на обучение)
* Подемно-транспортни машини (задочна форма на обучение)
* Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи (редовна и задочна форма на обучение)
* Локомотиви, вагони и трамваи (редовна и задочна форма на обучение)
* Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете (редовна и задочна форма на обучение)
* Транспортни системи и транспортни технологии (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Управление и експлоатация на железопътния транспорт (редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти

За подробна информация свързана с прием за учебната 2017/2018 г. във Висше транспортно училище Тодор Каблешков моля, кликнете /тук/.