Висше училище по агробизнес и развитие

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Специалности в Аграрен университет – Пловдив

Бакалавър:

* Аграрна икономика (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
* Финанси (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туризма (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
* Стопанско управление (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
* Управление на агробизнеса (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на човешките ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на информационните системи (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Икономика и управление на агробизнеса (задочна форма на обучение)
* Икономика и управление на регионите със специализация Туризъм (задочна форма на обучение)
* Икономика и управление на регионите със специализация Маркетинг в публичния сектор (задочна форма на обучение)
* Финанси и банково дело (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
* Счетоводство и одит (задочна форма на обучение)
* Международен бизнес (задочна форма на обучение)
* Стопанско управление (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение)
* Управление на общините със специализация Регионално планиране и развитие (задочна форма на обучение)
* Управление на проекти (задочна форма на обучение)
* Управление на селските райони (редовна и задочна форма на обучение)
* Артмениджмънт (задочна форма на обучение)
* Административно-информационен мениджмънт (задочна форма на обучение)
* Управление на комуникационните системи (задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на човешките ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на агробизнеса (задочна форма на обучение)
* Здравен мениджмънт (задочна форма на обучение)

Доктор:

* Растениевъдство (свободна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти

За онлайн кандидатстване моля, кликнете /тук/.