Висше училище по застраховане и финанси

Висше училище по застраховане и финанси – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Висше училище по застраховане и финанси

By Vuzf university (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Висше училище по застраховане и финанси – София

Бакалавър:

* Финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт и маркетинг (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Международен бизнес и финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Застраховане, осигуряване и финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство, финанси и контрол (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг, продажби и е-бизнес (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* IT анализ и бизнес стратегии (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес псохология и човешки ресурси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес икономика, предприемачество и иновации (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес информационни системи и комуникации (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)

Бакалавърски програми съвместно със Sheffield University, UK:

* Маркетинг (редовна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт и маркетинг (редовна форма на обучение)
* Счетоводство и финанси (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Финансов мениджмънт и маркетинг (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Застрахователен бизнес и риск мениджмънт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Иновации и бизнес процеси в застраховането (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Пенсионно и здравно осигуряване (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство, контрол и корпоративен анализ (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на човешките ресурси и лидерско поведение (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Иновации, предприемачество и финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Журналистика, продуцентство и финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Реклама, иновативен маркетинг и бранд мениджмънт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт) (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Дигитален маркетинг и социални медии (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес мениджмънт, технологии и иновации (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Банково дело и финанси (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес анализ и ERP решения (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес мениджмънт и планиране в строителството (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Банков мениджмънт и инвестиционна дейност (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Продажби, бизнес, финанси и комуникация (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Застрахователен, инвестиционен и аукционен бизнес с културни ценности (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Одит и риск мениджмънт (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти по енергийна ефективност (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Business, Tourism Managment (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти

За подробна информация свързана с прием след средно образование моля, кликнете /тук/.

Информация за кандидат-магистри

За подробна информация свързана с прием в магистърските програми моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за бакалаври

* редовна и задочна форма на обучение 750 EU
* отличен успех между 5.50 и 6.00 10% отстъпка от семстриална такса
* обучение по индивидуален план (за българските програми) 1250 EU
* специалностите с преподаване на английски език в редовна и задочна форма: за български кандидати 1650 EU
* за чуждестранни кандидати от Азия 2550 EU
* специалности предлагани съвместно с The University of Sheffield 2650 EU

Семестриални такси за магистри

* редовна и задочна форма на обучение 750 EU
* завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ, УНСС, СА “Д.А.Ценов”– Свищов, ИУ – Варна, Стопански факултет на СУ и Направление Икономика на НБУ 600 EU
* специалност „Финансов мениджмънт и маркетинг” на английски език 1650 EU
* съвместни програми с University of Sheffield 2450 EU
* съвместна програма “Иновации, предприемачество и финанси” 3300 EU
* съвместна програма “Финанси (Журналистика и продуцентство)” 2500 EU
* съвместна програма “Одит и риск мениджмънт” 1000 EU