Висше училище по сигурност и икономика

Висше училище по сигурност и икономика: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти за обучение
Висше училище по сигурност и икономика

Висше училище по сигурност и икономика

Основаван: 2003 г.

Финансиране: Частно

Местоположение: България, Пловдив 4004, бул. Кукленско шосе 13, /карта/

Контакти: тел. (032) 345614 / тел. (032) 266 935 / info@vusi.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Икономика
– Национална сигурност

Специалности в Аграрен университет – Пловдив

Бакалавър:

* Стопанско управление (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на човешките ресурси (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на антитерористичната дейност (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес информатика (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и контрол (редовна и задочна форма на обучение)
* Финанси (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг (редовна и задочна форма на обучение)
* Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (редовна и задочна форма на обучение)
* Криминалистика /детективска дейност/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Национална сигурност и антитерористична дейност (редовна и задочна форма на обучение)
* Национална сигурност и борба с киберпрестъпността (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Публична администрация /за бакалаври от други специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Публична администрация /след професионален бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на проекти (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация /за бакалаври от друга специалност/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на антитерористичната дейност /след ОКС “професионален бакалавър”/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Бизнес администрация /след ОКС “професионален бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на човешките ресурси /след професионален бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на човешките ресурси /след неикономически специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Маркетинг /след неикономически специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и одит (редовна и задочна форма на обучение)
* Икономика на туризма /след ОКС “професионален бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Банки и банково дело /след професионален бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Банки и банково дело (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и одит /след професионален бакалавър/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Счетоводство и одит /след неикономически специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Национална сигурност и антитерористична дейност (редовна и задочна форма на обучение)
* Национална сигурност и антитерористична дейност /за бакалаври от други специалности/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Международна сигурност и противодействие на тероризма (редовна и задочна форма на обучение)
* Корпоративна и фирмена сигурност /за бакалаври от друга специалност/ (редовна и задочна форма на обучение)
* Корпоративна и фирмена сигурност (редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти

За онлайн кандидатстване моля, кликнете /тук/.

За подробна информация свързана с балообразуване, форми на обучение, документи за кандидатстване и кредити за студенти моля, кликнете /тук/.