Висше училище по телекомуникации и пощи

Висше училище по телекомуникации и пощи: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
висше училище по телекомуникации и пощи

Висше училище по телекомуникации и пощи

Основаван: 1881 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1700, ул. акад. Стефан Младенов 1, /карта/

Контакти: тел. (02) 86 21 034 / students@vutp.bg / admission@vutp.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Комуникационна и компютърна техника

Специалности във Висше училище по телекомуникации и пощи за 2017/2018 г.

Професионален Бакалавър:

* Телекомуникационни технологи
* Безжични комуникации и разпръскване
* Компютърно администриране на софтуерни приложения
* Софтуерно проектиране
* Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите

Магистър:

* Информационни технологии
* Мобилни комуникации и Интернет
* Управление на услуги

Информация за кандидат-студенти във Висше училище по телекомуникации и пощи

За онлайн кандидатстване моля, кликнете /тук/.

Условия при които може да се кандидатства за бакалавъски програми моля, кликнете /тук/.

Условия при които може да се кандидатства за магистърски програми моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от Висше училище по телекомуникации и пощи

За получаване на подробна информация свързана със семестриалните такси за обучение на български граждани и чуждестранни граждани моля, кликнете /тук/.