водене на бележки

Ефективно водене на бележки от академичен текст: метода на трите колони

9.05.2017

За всеки студент е от съществена важност да развие ефективни умения за водене на бележки докато чете академичен текст, така че да извлече максимума от четенето на академичния материал.
водене на бележки

Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш. Алберт Айнщайн

Как да систематизираш воденето на бележки за своя академичен текст?

Освен, че правиш своите записки върху това, което четеш, умелото водене на бележки ще ти помогне също и за да извлечеш необходимата и есенциална информация от академичния текст.

В тази кратка статия ще разгледаме метода на трите колони, който ще те улесни за ефективното ти водене на бележки от академичния текст, който изучаваш.

Как ще изглежда страницата, която ще ни послужи за нашето ефективно водене на бележки?

ефективно водене на бележки

Първото нещо е да разделиш страницата за записките на 3 колони.

Първа колона

В първата колона трябва да са включени на първо място библиографична справка, последвана от парафразирана информация от оригиналния текст (т.е. да пренапишеш идеята на автора с твои думи) или да напишеш цитати от разглеждания текст. След това по-надолу следва да обобщиш ключовите идеи на автора.

Втора колона

Втората колона е предназначена за извеждане на номера на страницата на която се намира необходимата информация. Това е есенциално поради две причинни. На първо място, когато извеждаш цитат е необходимо да отбележиш страницата от която си го взел. Втората причина е, че за да успееш да изкристализираш бележките си се нуждаеш от светкавично локализиране на информацията.

Трета колона

Третата колона ще ти послужи за писане на коментари върху текста, който разглеждаш. Коментарите са от голямо значение за ефективното водене на бележки, тъй като те ти помагат да видиш информацията по отношение на твоите собствени идеи. Това е колоната, която е предназначена за да използваш критично мислене върху текста.

Успех във твоето водене на бележки!