Военна академия Георги Стойков Раковски

Военна академия Георги Стойков Раковски – София: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
Военна академия

By Edal Anton Lefterov (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Военна академия “Георги Стойков Раковски” – София

Основаван: 1912 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1504, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, /карта/

Контакти: тел. (02) 92 26 501 / факс (02) 94423 66 / rectornda@md.government.bg

Направления:
– Военно дело
– Информатика и компютърни науки
– Комуникационна и компютърна техника
– Национална сигурност

Специалности във Военна академия “Георги Стойков Раковски” – София

Магистър:

* Организация и управление на оперативните и тактическите формирования от Военновъздушните сили (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативните и тактическите формирования (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на оперативните и тактическите формирования от Военноморските сили (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на оперативните и тактическите формирования от Сухопътните войски (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на комуникационните и информационни системи в оперативните и тактическит… (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на административните процеси и дейности в оперативните и тактическите фо… (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво (редовна и задочна форма на обучение)
* Публични комуникации в сигурността и отбраната (задочна форма на обучение)
* Защита на населението и критичната инфраструктура (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната (задочна форма на обучение)
* Мениджмънт на сигурността и отбраната (задочна форма на обучение)
* Логистика на сигурността и отбраната (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Национална сигурност и отбрана (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство (задочна форма на обучение)
* Управление при извънредни ситуации и защита на населението (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната (задочна форма на обучение)
* Организация и управление на корпоративната сигурност (задочна форма на обучение)
* Сигурност във въздухоплаванет (задочна форма на обучение)

Доктор:

* Организация и управление на въоръжените сили (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Информатика (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационни мрежи и системи (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационни системи и мрежи (редовна форма на обучение)
* Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации (самостоятелна форма на обучение)
* Организация и управление извън сферата на материалното производство (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Военнополитически проблеми на сигурността (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти във Военна академия “Георги Стойков Раковски” – София

За подробна информация свързана с прием в академията моля, кликнете /тук/.