Гугъл търсачка

Гугъл търсачка: Как да използваме Гугъл по-пълноценно?

Няма човек, който да използва интернет и да не прибягва до търсене на резултати в мрежата на Гугъл. От опит знаем, че когато напишем определена ключова дума или фраза Гугъл търсачката ще ни изведе няколко страници с резултати базирани на нашето търсене.
Гугъл търсачка

Google търсачка

Освен търсене по ключови думи, Гугъл предлага търсене в мрежата по синоними, прогнози за времето, часови зони, котировки, карти, кино, данни за полети, спортни резултати и много други.

Гугъл предоставя възможност за търсене в мрежата посредством оператори за търсене, които са много полезни за всичко, като например от търсене на обикновено съдържание до търсене на техническо съдържание.

За пълноценното използване на Гугъл би било от огромна полза да се научи и успешно приложат основните оператори за търсене на резултати, разширените оператори и в крайна сметка да ги комбинираме за максимална ефективност.

1. Основни оператори

""
"apple samsung"

Всяка фраза, която е обградена в кавички казва на Гугъл да използва точно съвпадение. Когато е зададена една дума тогава се предотвратяват синонимите.

|
OR
apple | samsung
apple OR samsung

apple OR samsung показва в примера от горе два резултата за apple и samsung по отделно

( )
(apple | samsung)

скобите се използват за контрол на реда, в който да се изпълнят

-
apple -samsung

изключва думата пред която се поставя

*
"apple*samsung"

apple “apple*samsung” звездичката показва, че ще съвпадне с всяка дума

№..№
apple 2010..2013

съвпада с всяко цяло число в диапазона от числата, с които е обградено

€500
apple 2010..2013

показва резултати с знак за евро €. Най-популярните знаци на валути са $ и €, докато другите не са от най-популярните.

in
apple 2010..2013

320 m in cm използва се за конвертиране на две еквивалентни единици

2. Разширени оператори

intitle:
intitle:"apple vs samsung"

търсене само в заглавието на страницата, като кавичките показват точно съвпадение за фрази

allintitle:
allintitle:apple vs samsung

търсене на всеки индивидуален термин в заглавието на страницата

inurl:
apple release inurl:2017

търсене на фраза, дума или номер в url-то

intext:
intext:"apple vs samsung"

търсене на фраза или дума само в текста на документа

filetype:
"apple release" filetype:pdf

съвпада с конкретно файлово разширение

related:
related:goal.com

сайтове, които са свързани с домейна, като е валидно за големи домейни

3. Комбинации от основни и разширени оператори

ipad intitle:top 3..20 release -site:samsung.com inurl:2010

резултати за ipad с фразата top (X)release в заглавието, където X варира между 3 до 20 и не са в сайта samsung.com, както и, че имат 2010 в url-то.

intext:"why iphone is better than samsung" -site:samsung.com

проверка на плагиатство, като може да се използва по-същият начин и intitle

apple release site:nytimes.com intitle:ipad

ключови думи, сайт и заглавие