Европейски политехнически университет

Европейски политехнически университет – Перник: Информация за специалностите в университета
Европейски политехнически университет

Европейски политехнически университет – Перник

Основаван: 2010 г.

Финансиране: Частно

Местоположение: България, Перник 2300, ул.Св.Св.Кирил и Методий 23, /карта/

Контакти: тел. (076) 60 07 73 / факс (076) 60 52 07 / office@epu.bg

Направления:
– Информатика и компютърни науки за ОКС “бакалавър”
– Енергетика за ОКС “бакалавър”
– Apxuтектуpa, cтроителство и геодезия за OKC “бaкалавър” и “мaгистъp”

Специалности във Европейски политехнически университет – Перник

Бакалавър:

* Строителното инженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Приложна информатика (редовна форма на обучение)
* Зелена енергетика (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Сеизмично инженерство (редовна и задочна форма на обучение)
* Обновяване на сгради и съоръжения (редовна и задочна форма на обучение)