Електротехника, електроника и автоматика

Електротехника, електроника и автоматика – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление електротехника, електроника и автоматика за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Технически университет – София
 
2. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 
3. Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София
 
3. Технически университет – Варна
 
4. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
 
4. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
4. Технически университет – Габрово
 
5. Тракийски университет – Стара Загора
 
6. Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
 
7. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 
8. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
9. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград