Енергетика

Енергетика – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление енергетика за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Технически университет – София
 
2. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 
3. Технически университет – Варна
 
4. Тракийски университет – Стара Загора