Ефективно водене на записки

Ефективно водене на записки – Метод на Корнел

Една изключително важна техника, посредством която можем да научим даден учебен материал и разбира се след това да го предадем е воденето на записки. Воденето на записки не е писане на чутата информация на подсъзнателно ниво, а е процес в който сме включили както ръцете и ушите си, също така и нашият ум. През всеки един момент от записването на чутата информация е необходимо да осмислим какво всъщност пишем и да знаем как да го напишем, така че след това да сме в състояние да го прочетем и да ни бъде напълно ясна основната концепция.
водене на записки

Ефективно водене на записки– Метод на Корнел

С цел да сме ефективни във воденето на записки, ще се запознаем с метода на Корнел за водене на записки.

Метода на Корнел ни предоставя систематичен подход за организиране на нашите записки. Идеята на метода се състои в писането на записките в главното пространство от листа (в дясната колона), като се използва лявата колона, за да може да се обозначи всяка идея и детайл с ключова дума или подсказка.

Същност на метода на Корнел:

Измерете вашият лист от ляво с поле от 6.35 cм и оставете от дясно поле с дължина 15.24 cм, в което да водите своите записки. При записването на всяка нова точка оставяйте по няколко празни реда, с цел да допълните записките след края на лекцията.

В лявото поле срещу всяка една от най-важните части от текста в записките пишете вашите подсказки и ключови думи.

За да проверите ефективността на метода закрийте записките с лист или нещо плътно и се опитайте да пресъздадете целият записан материал единствено като си помагате с четене на подсказките и ключовите думи. Направете това упражнение на глас ясно, така че да се чуете ясно и ако успеете да пресъздадете целият материал, то тогава означава, че сте се справили успешно.

Предимствата на метода са, че е организиран и систематичен за записване и преглеждане на записки. Като формат е лесен за извличане на основни концепции и идеи.

Най-доброто на този метод е, че е без никакви недостатъци, пести време и е приложим за всякакъв тип лекции.