Изобразително изкуство

Изобразително изкуство – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление изобразително изкуство за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Национална художествена академия – София
 
2. Нов български университет – София
 
3. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
 
4. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
5. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
6. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград