Икономика

Икономика – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление икономика за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Американски университет в България – Благоевград
 
3. Университет за национално и световно стопанство – София
 
4. Висше училище по застраховане и финанси – София
 
5. Нов български университет – София
 
6. Икономически университет – Варна
 
7. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
 
8. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
9. Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов
 
10. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
11. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
11. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
11. Международно висше бизнес училище – Ботевград
 
11. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
12. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 
13. Аграрен университет – Пловдив
 
13. Бургаски свободен университет
 
13. Висше училище по мениджмънт – Варна
 
14. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт
 
14. Тракийски университет – Стара Загора
 
14. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 
15. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
16. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив
 
17. Технически университет – Габрово
 
18. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
 
19. Висше училище по сигурност и икономика