Икономически университет

Икономически университет – Варна: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
американски университет

By Calànch (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Икономически университет – Варна

Основаван: 1920 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Варна 9002, бул. Княз Борис I 77, /карта/

Контакти: тел. (052) 643 360 / тел. (052) 800 890 / infocenter@ue-varna.bg / линк

Направления:
– Администрация и управление
– Икономика
– Информатика и компютърни науки
– Право
– Туризъм

Специалности в Икономически университет – Варна

Бакалавър:

* Счетоводство и финанси
* Счетоводство и одит
* Финанси
* Застраховане и осигуряване
* Строителен бизнес и предприемачество
* Недвижими имоти и инвестиции
* Бизнес икономика
* Бизнес икономика (с преподаване на английски език)
* Индустриален бизнес и предприемачество
* Логистика
* Икономика и търговия
* Стокознание и митническа дейност
* Аграрен бизнес
* Екоикономика
* Информатика
* Бизнес информационни системи
* Маркетинг
* Мениджмънт
* Публична администрация
* Туризъм
* Международни икономически отношения
* Международен бизнес (с преподаване на английски език)

Магистър:

* Счетоводство и контрол
* Публични финанси
* Банков мениджмънт
* Корпоративни финанси
* Корпоративен бизнес и управление
* Глобален търговски бизнес
* Строително предприемачество
* Икономика на недвижимата собственост
* Аграрен бизнес
* Качество и експертиза на стоките
* Управление на продажбите и мърчандайзинг
* Реклама и медийни комуникации
* Международен бизнес
* Бизнес икономика
* Бизнес информационни системи
* Логистичен мениджмънт
* International Business and Management (на английски език)
* Мениджмънт
* Мениджмънт на човешките ресурси
* Публична администрация
* Международен туристически бизнес
* Информатика

Семестриални такси за студенти в Икономически университет – Варна за учебната 2017-2018 г.

Професионално направление “Икономика”, “Туризъм” и “Администрация и управление”
Държавен прием
  * редовно 231 лв.
  * задочно 231 лв.
  * дистанционно 231 лв.

Платено обучение
  * редовно 580 лв.
  * дистанционно 580 лв.

Професионално направление “Икономика” и “Туризъм” с преподаване на чужд език
Държавен прием
  * редовно 231 лв.

Платено обучение
  * редовно 1000 лв.

Професионално направление “Информатика и компютърни науки”
Държавен прием
  * редовно 450 лв.

За подробна информация относно семестриални такси, моля натиснете /тук/.