Информатика и компютърни науки

Информатика и компютърни науки – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление информатика и компютърни науки за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Американски университет в България – Благоевград
 
3. Нов български университет – София
 
4. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 
5. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
6. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
7. Бургаски свободен университет
 
8. Икономически университет – Варна
 
9. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
10. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
11. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 
12. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград