История и археология

История и археология – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление история и археология за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Нов български университет – София
 
3. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
4. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 
5. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
6. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”