Класация според Cybermetrics Lab

Класация на българските университети според Cybermetrics Lab за 2017 г. в международен мащаб

 

Cybermetrics Lab са обновили своята класацията на световните университети за 2017 г. и в сайта webometrics.info на първо място измежду българските университети са поставили Софийски университет Св Климент Охридски, който заема 813 място в Webometrics класацията на световните университети. На второ място от българските университети е поставен Технически университет София заемащ 2594 място, последван от Пловдивски университет Паисий Хилендарски, който е поставен на 2721 място сред световната академична общност.
“Webometrics класация на световните университети” е инициатива на Cybermetrics Lab, изследователска група, принадлежаща към Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), най-големият обществен изследователски орган в Испания.
Класация на българските в университети 2017

“Ученикът никога няма да надмине учителя, ако вижда в него само образец, а не съперник” – Висарион Белински

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CCHS) е сред най-значимите европейски изследователски организации, като се състои от 126 центъра и института в Испания. Тяхната основна цел е да промотират научноизследователските дейности. Cybermetrics Lab са част от CCHS и са посветени на количествения анализ на интернет и уеб съдържание, по-специално процесите на генериране и научна комуникация на научно познание. От 1997 г. екипът развива безплатно електронно списание относно киберметрични и уебометрични показатели.

 

Класация на българските университети в международен мащаб според Cybermetrics Lab за 2017 г.:

КласацияСветовна класацияUniversity
1
813
Софийски университет Св Климент Охридски
2
2594
Технически университет София
3
2721
Пловдивски университет Паисий Хилендарски
4
2753
Нов български университет
5
3060
Химикотехнологичен и металургичен университет
6
3362
Медицински университет София
7
3384
Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна
8
3432
Тракийски Университет
9
3595
Русенски университет Ангел Кънчев
10
4141
Лесотехнически университет
11
4464
Аграрен университет
12
4472
Висше училище международен колеж Албена
13
4543
Университет по архитектура строителство и геодезия
14
4644
Югозападен университет Неофит Рилски
15
4763
Университет Професор д-р Асен Златаров Бургас
16
4818
Американски университет в България
17
4936
Шуменски университет Епископ Константин Преславски
18
4942
Минно-геоложки университет Св Иван Рилски
19
4981
Технически университет Габрово
20
5031
Бургаски свободен университет
21
5072
Великотърновски университет Св св Кирил и Методий
22
5077
Медицински университет Пловдив
23
5242
Университет по хранителни технологии
24
6485
Университет по библиотекознание и информационни технологии
25
6561
Икономически университет Варна
26
6723
Варненски свободен университет Черноризец Храбър
27
6834
Технически университет Варна
28
7067
Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов Свищов
29
7160
Медицински университет Плевен
30
7675
Висше транспортно училище Тодор Каблешков
31
8325
Технически Университет в София – филиал Пловдив
32
8342
Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров
33
10341
Национален военен университет Велико Търново
34
10608
Национална спортна академия Васил Левски
35
13110
Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов
36
13484
Висше строително училище Любен Каравелов
37
14199
Военномедицинска академия
38
14481
Национална художествена академия
39
14481
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
40
15190
Академия на Министерство на вътрешните работи
41
15344
Международно висше бизнес училище
42
15388
Национална музикална академия Проф Панчо Владигеров
43
15494
Европейски политехнически университет
44
16065
Академия за музикално танцово и изобразително изкуство
45
16311
Селскостопанска академия
46
16365
Европейски колеж по иконимика и управление
47
16422
Дипломатически институт
48
18109
Колеж по мениджмънт търговия и маркетинг София
49
19560
Военна академия Георги Стойков Раковски
50
22082
Колеж по туризъм Благоевград
51
22243
Колеж по икономика и администрация Пловдив
52
22944
Театрален колеж Любен Гройс
53
23563
Висше Училище по Телекомуникации и Пощи
54
23595
Висше училище по сигурност и икономика гр Пловдив
55
23763
Университет за национално и световно стопанство София
56
26194
Висше училище по застраховане и финанси

Източник: http://www.webometrics.info