Колеж по туризъм

Колеж по туризъм – Благоевград: Информация относно специалности и прием на кандидат-студенти
Колеж по туризъм

Колеж по туризъм – Благоевград

Основаван: 2003 г.

Финансиране: Частно

Местоположение: България, Благоевград 2700, ул. Полк. Димов 1, /карта/

Контакти: тел. (073) 835 626 / cotur@abv.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Туризъм

Специалности в Колеж по туризъм – Благоевград

Професионален бакалавър:

* Бизнес администрация (редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на туристическото обслужване (редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на хотели и ресторанти (редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти в Колеж по туризъм – Благоевград

За подробна информация свързана с необходими документи за записване и прием моля, кликнете /тук/.

Колеж по туризъм – Благоевград