Комуникационна и компютърна техника

Комуникационна и компютърна техника – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление комуникационна и компютърна техника за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Технически университет – София
 
2. Технически университет – Варна
 
3. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
 
4. Нов български университет – София
 
4. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
5. Бургаски свободен университет
 
5. Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
 
6. Технически университет – Габрово
 
6. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 
7. Висше училище по телекомуникации и пощи
 
8. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 
9. Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 
10. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
11. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”