магистърска програма

Нова магистърска програма в областта на DATA SCIENCE
Стопански факултет на СУ

Стопански факултет на СУ „Св.Кл. Охридски“ организира предварителен писмен и устен изпити за кандидатстване в магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ на 6 юли 2017г. Обучението продължава два семестъра и започва от 1 октомври 2017 г. За подробности относно провеждане на изпита моля натиснете тук.

Подробности за обучението и учебен план може да намерите тук.