Математика

Математика – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление математика за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Технически университет – София
 
3. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”