Машинно инженерство

Машинно инженерство – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление машинно инженерство за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Технически университет – София
 
2. Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София
 
3. Русенски университет “Ангел Кънчев”
 
4. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 
5. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
 
6. Технически университет – Варна
 
7. Технически университет – Габрово
 
8. Тракийски университет – Стара Загора
 
9. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград