Медицина

Медицина – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление медицина за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Медицински университет – София
 
2. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
 
3. Медицински университет – Пловдив
 
4. Медицински университет – Плевен
 
5. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
6. Тракийски университет – Стара Загора