Медицински университет – Пловдив

Медицински университет Пловдив: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Медицински университет

By Медицински Университет, гр. Пловдив (http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Медицински университет – Пловдив

Основаван: 1945 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Пловдив 4000, бул. Васил Априлов 15 А, /карта/

Контакти: тел. (032) 602 207 / rector@meduniversity-plovdiv.bg

Направления:
– Здравни грижи
– Медицина
– Обществено здраве
– Стоматология
– Фармация

Специалности във Медицински университет – Пловдив

Професионален бакалавър:

* Зъботехник (редовна форма на обучение)
* Помощник фармацевт (редовна форма на обучение)
* Инспектор по обществено здраве (редовна форма на обучение)
* Медицинска козметика (редовна форма на обучение)
* Рентгенов лаборант (редовна форма на обучение)
* Медицински лаборант (редовна форма на обучение)
* Рехабилитатор (редовна форма на обучение)
* Инструктор по хранене и безопасност на храните (редовна форма на обучение)

Бакалавър:

* Акушерка (редовна форма на обучение)
* Медицинска сестра (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение (задочна форма на обучение)
* Медицина (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (задочна форма на обучение)
* Обществено здраве и здравен мениджмънт (задочна форма на обучение)
* Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве (задочна форма на обучение)
* Дентална медицина (редовна форма на обучение)
* Фармация (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Педиатрия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (редовна форма на обучение)
* Психиатрия (редовна форма на обучение)
* Неврология (редовна форма на обучение)
* Дерматология и венерология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ото-рино- ларингология (самостоятелна форма на обучение)
* Офталмология (редовна форма на обучение)
* Инфекциозни болести (редовна форма на обучение)
* Ортопедия и травматология (самостоятелна форма на обучение)
* Урология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Обща хирургия (самостоятелна форма на обучение)
* Анестезиология и реаниматология (редовна форма на обучение)
* Акушерство и гинекология (самостоятелна форма на обучение)
* Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/ (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ревматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ендокринология (редовна форма на обучение)
* Гастроентерология (редовна форма на обучение)
* Медицинска радиология и рентгенология /вкл. използване на радиоактивни изотопи/ (самостоятелна форма на обучение)
* Епидемиология (самостоятелна форма на обучение)
* Хигиена (самостоятелна форма на обучение)
* Неврохирургия (самостоятелна форма на обучение)
* Пластична и естетична хирургия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Анатомия, хистология и цитология (самостоятелна форма на обучение)
* Белодробни болести (редовна форма на обучение)
* Обща медицина (редовна форма на обучение)
* Патологоанатомия и цитопатология (самостоятелна форма на обучение)
* Физиотерапия, курортология и рехабилитация (самостоятелна форма на обучение)
* Организация и тактика на медицинската служба (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Хематология и преливане на кръв (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Гръдна хирургия (самостоятелна форма на обучение)
* Хирургична стоматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ортопедична стоматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Детска стоматология (самостоятелна форма на обучение)
* Терапевтична стоматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти в Медицински университет – Пловдив

За подробна информация свързана с регистрация за изпити, прием и дати моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за студенти от България и чужди граждани в Медицински университет – Пловдив за 2016/2017 г.

За подробна информация свързана с учебните такси за кандидатстване, за конкурсен изпит и за специалност моля, кликнете /тук/.