Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов

Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
Медицински университет

By Фотограф: Петко Момчилов [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Основаван: 1961 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Варна 9002, ул. Марин Дринов 55, /карта/

Контакти: тел. (052) 650 057 / uni@mu-varna.bg

Направления:
– Биологически науки
– Здравни грижи
– Икономика
– Медицина
– Обществено здраве
– Психология
– Стоматология
– Фармация
– Химически науки

Специалности в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Професионален бакалавър:

* Зъботехник (редовна форма на обучение)
* Помощник фармацевт (редовна форма на обучение)
* Инспектор по обществено здраве (редовна форма на обучение)
* Медицинска козметика (редовна форма на обучение)
* Рентгенов лаборант (редовна форма на обучение)
* Медицински лаборант (редовна форма на обучение)
* Рехабилитатор (редовна форма на обучение)
* Медицински оптик (редовна форма на обучение)

Бакалавър:

* Акушерка (редовна форма на обучение)
* Медицинска сестра (редовна форма на обучение)
* ПН – Здравни грижи /за неразпределени по специалности студенти/ (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (редовна форма на обучение)
* Здравен мениджмънт (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа (редовна форма на обучение)
* Опазване и контрол на общественото здраве (редовна форма на обучение)
* Медицина (редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (редовна форма на обучение)
* Здравен мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Обществено здраве и здравен мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Обществено здравеопазване (редовна форма на обучение)
* Фармацевтичен мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Дентална медицина (редовна форма на обучение)
* Фармация (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Биохимия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ботаника (самостоятелна форма на обучение)
* Физиология на животните и човека (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Генетика (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Вирусология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Медицинска биология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Организация и управление извън сферата на материалното производство /по отрасли и подотрасли/ (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Педиатрия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Психиатрия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Неврология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Дерматология и венерология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ото-рино- ларингология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Офталмология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Ортопедия и травматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Обща хирургия (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Анестезиология и реаниматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Кардиология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Акушерство и гинекология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Онкология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Токсикология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/ (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Вътрешни болести (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Патофизиология /вкл. Ветеринарна патофизиология/ (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Гастроентерология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Професионални заболявания (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Съдебна медицина (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Медицина на бедствените ситуации (самостоятелна форма на обучение)
* Медицинска радиология и рентгенология /вкл. използване на радиоактивни изотопи/ (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Епидемиология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Хигиена (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Сърдечносъдова хирургия (самостоятелна форма на обучение)
* Анатомия, хистология и цитология (самостоятелна форма на обучение)
* Белодробни болести (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Обща медицина (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Управление на здравните грижи (самостоятелна форма на обучение)
* Управление на общественото здраве (самостоятелна форма на обучение)
* Медицинска психология – самостоятелна (самостоятелна форма на обучение)
* Медицинска психология – редовна (редовна форма на обучение)
* Хирургична стоматология (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Детска стоматология (самостоятелна форма на обучение)
* Терапевтична стоматология (самостоятелна форма на обучение)
* Ортопедична стоматология /ортодонтия/ (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Биоорганична химия, на природните и физиологично активните вещества (самостоятелна и редовна форма на обучение)

Учебна информация за различните факултети и филиали на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”

За подробна учебна информация за различните факултети и филиали моля, кликнете /тук/.

Информация за годишните такси за обучение на студенти от Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” за учебната 2016/2017 г.

За подробна информация свързана с годишните такси за различните специалности моля, кликнете /тук/.