Международно висше бизнес училище

Международно висше бизнес училище – Ботевград: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение за 2017/2018 г.
Международно висше бизнес училище

By Gmiliev (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Специалности в Международно висше бизнес училище – Ботевград

Бакалавър:

* Бизнес администрация
* Международен бизнес
* Счетоводство и контрол
* Туризъм
* Маркетинг

Магистър:

* Бизнeс администрация
* Бизнeс финанси
* Данъчно облаганe и контрол
* Дигиталeн маркeтинг
* Логистика
* Музикалeн бизнeс
* Прeдприeмачeство и иновации
* Счeтоводство и одитинг
* Управлeниe и иновации в здравeопазванeто
* Информационни систeми в управлeниeто
* Управлeниe на проeкти
* Управлeниe на публичния сeктор
* Управлeниe на туризма
* Управлeниe на сигурността
* Управлeниe на информационната сигурност
* Ивeнт Мeниджмънт
* Ризорт и СПА мeниджмънт

Доктор:

* Администрация и управление
* Икономика и управление /индустрия/
* Икономика и управление /туризъм/

Информация за кандидат-студенти от Международно висше бизнес училище – Ботевград

За подробна информация свързана с прием за учебната 2017/2018 г. моля, кликнете /тук/.

Семестриални такси за академичната 2017/2018 г. в Международно висше бизнес училище – Ботевград

* Такса за кандидатстване – 30 лв.
* Бакалавърски програми на български език (редовно и задочно) – 840 лв.
* Бакалавърски програми на български език (дистаннционно) – 900 лв.
* Бакалавърска програма на английски език (за българи) – 1150 лв.
* Бакалавърска програма на английски език (за граждани от ЕС) – 1150 EU
* Бакалавърска програма на английски език (за граждани извън ЕС) – 2000 EU
* Магистърски програми на български език – 900 лв.
* Магистърски програми на английски език (за българи) – 1250 лв.
* Магистърски програми на английски език (за граждани от ЕС) – 1250 EU
* Магистърски програми на английски език (за граждани извън ЕС) – 2500 EU