Музикално и танцово изкуство

Музикално и танцово изкуство – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление музикално и танцово изкуство за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София
 
2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
 
3. Нов български университет – София
 
4. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
 
5. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
6. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”