Насилието сред тинейджърите

Насилието сред тинейджърите се разпространява като вирус

24.05.2017

 

Да имаш приятели, които се включват в конфликтни ситуации, удвоява шансовете ти да направиш същото.
Насилие сред тинейджърите

Избирайте приятелите си мъдро!

Приятелите на насилници тинейджъри е твърде вероятно да станат и те самите такива.

Според учените R.M. Bond и B. J. Bushman от Охайския държавен университет в Кълъмбъс разпространението на насилието не спира единствено до едно конфликтно събитие в живота на един тинейджър. То се движи през социалните мрежи на индивида и се разпространява като вирус.

Brad Bushman казва — “Хората научават агресията и насилието по същия начин, по който научават друго поведение … чрез пряко преживяване и наблюдение на други”.

Психолога изучаващ човешкият ум и работещ с политолога от Охайо Стейт – Робърт Бонд използва данни от дългосрочен проект, наречен Национално надлъжно изследване на здраветo на подрастващите. Този проект е известен също като “Прибавяне на здраве”. Три пъти в продължение на няколко години, изследователите са интервюирани 90118 ученици на възраст между 12 и 18 години от училища в САЩ. Насилието се оценява, след като участниците са съобщили за бройката на сериозните физически саморазправи, в които са участвали през последните 12 месеца, като в резултат на което са наранявали някого тежко или са вадили оръжие срещу някого.

Участниците са показали склонност с 48% вероятност да бъдат замесени в сериозен конфликт, 183% вероятност да наранят някого тежко и 140% вероятност да извадят оръжие на някого, ако техен приятел е участвал в същото събитие заедно с тях. Влиянието се разпространява от приятел на приятел на приятел.

В заключение на изследването резултатите показват, че тинейджърите са по-склонни да се занимават с насилие, ако приятелите им са направили същото и разпространението на насилие се простира отвъд близките приятели – до приятели на приятели.

Избирайте приятелите си мъдро!