Идеалния университет

Елементи, които съставят идеалния университет

18.05.2017

 

Идеалният университет е въпрос на много дискусии, промени в образователните системи по света и адаптиране на учебните програми за постигане на по-качествено обучение. Ето до какви изводи са достигнали от екипът на държавния университет в Охайо.
Идеалният университет

Човек се учи докато е жив

Технологията се среща лице в лице със студентите

Основен проблем по света е трудната адаптация на учебните програми с потребностите на бързо развиващия се външен свят. За да се подобрят резултатите студентите в идеалния университет трябва да бъдат разделени на малки групи, фокусирани в проучвателни групи. Така те ще се срещат с организации и асоциации с обща принадлежност към съответния факултет на университета, за да могат професори и студенти заедно да персонализират своя образователен опит, посредством новите технологии на външния пазар.

Генератор на идеи

Идеалният университет трябва да се основава на генерирането на идеи и стимулирането на креативността в студентите. Тази методология трябва да стъпи на здравите основи на изследователските колежи и университети като естествено продължение. По този начин идеалният университет ще държи студентите обвързани с образователния процес като го адаптира към техните желания и интереси. Човек се фокусира много по-лесно и за много по-дълго върху теми, които го вълнуват, отколкото върху такива, които са му скучни, безинтересни или не намира приложение.

Съчетаване на двойни дисциплини

Съчетаването на две различни дисциплини би дало на студентите в идеалния университет възможността за мислене извън рамката, което им помага да разбират трудни казуси. Така например приемани за досега класически комбинации като английски език и история /хуманитарни науки/ и финанси и счетоводство /икономически науки/ биха придобили много по интересен нов облик във вариацията английски език и финанси или история и счетоводство. Съчетанието на наука с изкуство и хуманитарни науки помага на студентите да бъдат по-креативни, развивайки своя пълен потенциал. Много университети в Европа също се преструктурират, позволявайки на студентите сами да избират своите учебни дисциплини като по този начин те сами да завършат една много по-тясно профилирана учебна програма, която да ги направи отлични специалисти в областта, която ги интересува.

Култура на учене през целия живот

Сегашната платформа на учен поставя край, връчвайки диплома и отбелязвайки абсолвентски празник. Идеалният университет ще предлага сертификат за завършена бакалавърска степен, но с това образователния процес не трябва да спира. Ученето през целия живот е основен фокус на идеалния университет. Серия от консултиране по кариерно ориентиране, микрокредити, преквалификация на работното място, консултиране и коучинг са нещата, които ще допринесат за поддържането на добри и приложими умения в студента, дори и след неговото завършване. Това е напълно реалистичен прочит на максимата: Човек се учи докато е жив.

Ниски разходи за обучението

В основата на всяка стабилна нация трябва да стои също толкова стабилна образователна система, която да създава и обучава интелигентни и мислещи хора. За тази цел все повече страни се насочват към законопроекти, с които да подпомогнат обучението на гражданите, правейки го възможно най-достъпно /ако не безплатно, то поне да е с ниски такси/. Идеалният университет е този, в който всеки влиза с желание и интерес, осъзнавайки защо е там.