Автономни автомобили

Автономните автомобили скоро ще са в състояние да правят морални и етични решения, подобно на хората

5.07.2017

 

Може ли автономните автомобили да притежават морал, и да се държат като хората, които в крайна сметка се очаква да ги конструират? Едно ново изследване “Virtual Reality experiments” изучаващо човешкото поведение и морални оценки в изкуствено симулиран пътен трафик, от Института по когнитивна наука в Университета в Оснабрюк откри за пръв път, че човешкият морал може да бъде моделиран, което означава, че машинно-моралните решения са принципно възможни.
Автономните автомобили

Участниците в изследването, чиито резултати са публикувани в списанието Frontiers in Behavioral Neuroscience е трябвало да карат кола в типичен крайградски квартал през мъглив ден, като са преживели неочаквани неизбежни ситуации на дилема с неодушевени предмети, животни и хора и е трябвало да вземат решение, кои трябва да бъдат опазени. Резултатите са концептуализирани, чрез статистически модели, водещи до правила, с асоциирана степен на обяснителна възможност, с цел да се обясни наблюдаваното поведение. Резултатите от изследванията показват, че моралните решения в рамките на обхвата на неизбежните сблъсъци от трафика могат да се обяснят добре и да се моделират с една величина на живота за всеки човек, животно или неодушевен предмет.

Резултатите от изследването имат сериозно отражение върху дебата относно поведението в неизбежни ситуации на автономните автомобили и други машини. Например една от водещите нови инициативи на Германското федерално министерство на транспорта и цифровата инфраструктура (BMVI) е определянето на 20 етични принципа, свързани с автономните превозни средства. Един такъв например е свързан с поведението при неизбежни инциденти, което води до допускането, че човешкото морално поведение не може да бъде моделирано.

Авторите на изследването твърдят, че автономните автомобили са само началото, тъй като роботите в болниците и другите системи с изкуствен интелект стават все по-често предпочитани. Те предупреждават, че сега сме в началото на нова епоха с необходимостта от ясни правила, защото в противен случай машините ще започнат да взимат самостоятелни решения без нащето участие.

Източник: Frontiers in Behavioral Neuroscience