доверието се наследява

Според научно изследване – доверието се наследява, докато недоверието не

28.06.2017

 

Изследванията показват, че доверието се наследява, като е зависимо поне отчасти, от нашите гени. Недоверието обаче, за разлика от доверието не изглежда да може да бъде наследено по същия начин, според най-новото проучване, проведено в университета в Аризона.
доверието се наследява

Изследването, публикувано в Сборника на Националната академия на науките в САЩ разглежда недоверието като отделно и различно качество от доверието.

Както казва ръководителя на изследването Мартин Райман от университета в Аризона “Това изследване подкрепя идеята, че недоверието не е просто обратното на доверието” и “Както доверието, така и недоверието са силно повлияни от уникалната среда на индивида, но интересното е, че доверието изглежда значително повлияно от генетиката, докато недоверието не е. Недоверието изглежда е преди всичко социализирано”.

Реймън и колегите му – Оливер Шийлке и социологът от Станфорд Карън С. Кук са изследвали възрастни двойки еднояйчни близнаци, които имат идентична генетична свързаност, и възрастни двуяйчни или неидентични близнаци, които имат различна генетична свързаност.

Въз основа на основните принципи на поведенческата генетика, ако генетиката обяснява вариациите в недоверието и поведението на доверие, тогава идентичните близнаци трябва да се държат по сходен начин един към друг отколкото двуяйчни близнаци, тъй като гените на еднояйчните близнаци са споделени, докато гените на двуяйчните близнаци са в несъвършена корелация.

Изследването на двата вида близнаци е позволило на изследователите да направят оценка на относителното влияние на три различни фактора върху доверието и недоверието на близнаците:

* наследствени фактори, т.е. генетични влияния;
* споделени фактори на околната среда, т.е. общи преживявания на отглеждане в едно и също семейство и взаимоотношения със същите връстници;
* несподелени фактори на средата или уникалните преживявания на братя и сестри в живота.

В изследването са участвали 324 еднояйчни и 210 двуяйчни близнаци, като за изпълнението на една от задачите свързана с доверието, участниците са били помолени да решат колко пари да изпратят на друг участник от експеримента. Другата задача свързана с недоверието, която са били помолени да изпълнят, е да решат колко пари да отнемат от друг участник от експеримента.

Относно резултатите свързани с поведението на доверието изследователите установяват, че еднояйчните двойки имат сходно поведение, за разлика от двуяйчните. При резултатите от изследването на поведението на недоверието, нещата седят по коренно различен начин, което предполага, че генетиката влияе върху доверието, но не и върху недоверието.

Като цяло анализите на доверието показват, че 30% е наследствено, докато недоверието изобщо не е наследствено. Същевременно приблизителният принос на споделената среда за недоверието е 19%, като тя не допринася изобщо за доверието.

Несподелената среда или независимият опит на близнаците в живота е оказал най-голямо влияние, както върху доверието, така и върху недоверието, като несподеленият опит е допринесъл с 81% за недоверие и 70% за доверие. С други думи, голяма част от склонността на даден човек да се доверява или да не се доверява, не е нито наследена, нито дължаща се на социализирането. По-скоро човека е силно повлиян от своя уникален опит в живота.

Източник: phys.org