Как би изглеждал света

Как би изглеждал света, ако живееха само 100 човека? (Видео)

13.06.2017

 

Почти всички от тях ще живеят в Азия и много малка част ще притежават автомобили.
Как би изглеждал света

В това ново видео от RealLifeLore научаваме как би изглеждало населението на света, ако е било сведено до 100 души, докато същите пропорции на хората са запазили същите атрибути, които имат сега. Тук има много интересни неща, но може би най-изненадващо от е, че от 100 души, 59 ще живеят в Азия, а само 8 ще живеят в Северна Америка. Това определено не кореспондира със съвременния житейски стандарт.

Автомобилите също ще бъдат голяма рядкост по целия свят – само 15 души ще притежават автомобили, а останалите 85 ще използват други видове транспорт. Невероятно, но 80 човека от миниатюрното население ще притежават собствени мобилни телефони.

Статистическите данни за неравенството по отношение на световното богатство ще са в полза на 10 души, които ще притежават 85% от богатството, докато 70 човека ще притежават само 3% от световното богатство. Този интересен мисловен експеримент разглежда по завладяващ начин как хората живеят по света, кои технологии се разпространяват бързо и кои не.