красота

В състояние ли сме да усетим мирис на красота?

20.06.2017

 

Още в древността различните народи са комбинирали екстракти от растения, мазнини и билки, в опити да подчертаят своята красота. Ярък пример са египтяните, които освен грим са използвали и малки топки от благовонни масла, които са слагали върху главите си. Естествената човешка топлина ги разтапяла постепенно като създавала около тях приятна миризма. Римляните пък използвали горещи бани, в които да се къпят, за да поддържат телата си чисти.
красота

Проведените изследванията относно привлекателността между половете през последните години обръщат изключително силно внимание на тялото, лицето и кожата. Доста по-малко внимание се обръща на миризмата, звуците и химията във взаимоотношенията между двама души. Международен екип от учени поставя нова теория – красотата е в носа и ушите на наблюдателя. Тази нова гледна точка отключва нов прочит на привлекателността, акцентирайки на още две сетива – обонянието и акустичните трептения. Тези две сетива влияят подсъзнателно на изборите ни за красота според психолози.

Погледнато по-отблизо проучването показва, че чрез гласът и тембърът си човек е в състояние да определи господство, кооперативност, сътрудничество или да събуди емоция. Индивидуалната миризма пък може да даде подсъзнателно информация на събеседника за генетичен материал, съвместимост и плодовитост между партньорите. Миризмата е вид еволюционен механизъм за избягване на близко родственото кръстосване на индивидите, но според учените с течение на годините е станала и част от критериите за привлекателност, определящи красотата на подсъзнателно ниво.

Когато се комбинират едновременно няколко органи на сетивността, ефектът става синергичен и всеки от елементите допълва и подчертава останалите, за да създаде прекрасен общ образ. Така например красива дама с кадифено лице, ухаеща на нежен аромат, мек глас и блестящ външен вид категорично би спечелила вниманието на всеки мъж, с когото разговаря. От казаното до тук следва също, че в други моменти само външната красота понякога не е достатъчна. Красивата външност и изразителните черти не винаги биват достатъчни, за да бъдете забелязани от подходящия партньор.

Красотата днес е комплексно понятие. Критериите за привлекателност стават все по-високи, а за да оправдае очакванията и обществените нагласи, човек трябва да бъде естествен, неподправен, с подчертано добре поддържан външен вид, ухаещ добре и подходящ тембър. Картината изобразяваща красотата се допълва от чувство за хумор, душевни добродетели, висок морал, интелигентност и духовност. Звучи някак утопично, но в действителност балансът в качествата, общуването и визуалната атрактивност могат да определят над 85% от успеха на една връзка още в първите месеци. Учените са достигнали до извода, че ние определяме дали един партньор е подходящ още преди първата ни среща, като разпознаваме сигналите на биохимично ниво използвайки и обработвайки информацията посредством сетивата си.

Източник: Eva Hershaw, Seeker