Науки за земята

Науки за земята – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление науки за земята за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 
2. Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София
 
3. Лесотехнически университет – София
 
4. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 
5. Нов български университет – София
 
6. Аграрен университет – Пловдив
 
7. Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград