Национален военен университет Васил Левски

Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение за академичната 2017/2018 г.
американски университет

Spiritia [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново

Основаван: 2002 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, Велико Търново 5006, бул. “България” 76, /карта/

Контакти: тел. (062) 618 822 / факс (062) 618 899 / nvu@nvu.bg

Направления:
– Администрация и управление
– Военно дело
– Електротехника, електроника и автоматика
– Комуникационна и компютърна техника
– Национална сигурност
– Общо инженерство
– Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалности в Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново

Бакалавър:

* Стопанска логистика /след ОКС “специалист”/ (задочна форма на обучение)
* Стопанско управление /след ОКС “специалист”/ (задочна форма на обучение)
* Стопанска логистика (дистанционна, редовна и задочна форма на обучение)
* Логистика на сигурността (редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление на тактическите подразделения от ВВС (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на КИС в тактическите подразделения (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване (редовна форма на обучение)
* Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво (редовна форма на обучение)
* Авионика (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни системи и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Комуникационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Компютърни технологии за проектиране (редовна и задочна форма на обучение)
* Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи (редовна и задочна форма на обучение)
* Национална и регионална сигурност (редовна и задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (редовна и задочна форма на обучение)
* Управление на ресурсите и технологии (редовна и задочна форма на обучение)
* Автомобилна техника и транспортна логистика (редовна и задочна форма на обучение)
* Строителни и специални машини (задочна форма на обучение)
* Авиационна техника и технологии (редовна и задочна форма на обучение)

Магистър:

* Стопанско управление (задочна форма на обучение)
* Стопанска логистика (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Логистика на сигурността (задочна форма на обучение)
* Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи (задочна форма на обучение)
* Национална и регионална сигурност (задочна форма на обучение)
* Национална и регионална сигурност – Управление на кризи (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Национална и регионална сигурност – Мениджмънт в мироопазващи операции (задочна форма на обучение)
* Национална и регионална сигурност – Защита на класифицираната информация (задочна форма на обучение)
* Защита на критичната инфраструктура (задочна форма на обучение)
* Индустриален мениджмънт (дистанционна и задочна форма на обучение)
* Управление на ресурсите и технологиите (задочна форма на обучение)
* Автомобилна техника и транспортна логистика (задочна форма на обучение)

Доктор:

* Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана) (самостоятелна форма на обучение)
* Организация и управление на въоръжените сили (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Организация и управление извън сферата на материалното производство ( отбрана и национална сигурност (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)
* Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Пътни и строителни машини (самостоятелна и задочна форма на обучение)
* Техника и технологии на взривните работи (самостоятелна и редовна форма на обучение)
* Автомобили, трактори и кари (самостоятелна, редовна и задочна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново за академичната 2017/2018 г.

За подробна информация свързана с прием за академичната 2017/2018 г. моля, кликнете /тук/.

Годишни такси за студенти от Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново за академичната 2017/2018 г.

За подробна информация свързана с таксите на студенти със специалност бакалавър за академичната 2017/2018 г. моля, кликнете /тук/.

За подробна информация свързана с таксите на студенти със специалност магистър за академичната 2017/2018 г. моля, кликнете /тук/.