Национална академия за театрално и филмово изкуство

Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов – София: Информация относно специалности, прием на кандидат-студенти и такси за обучение
NATFIZ

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София

Основаван: 1948 г.

Финансиране: Държавно

Местоположение: България, София 1000, ул. Георги С.Раковски 108А, /карта/

Контакти: тел. (02) 9231 271 (началник учебен о-л) / факс (02) 9897 389 / a.tsvetkova@natfiz.bg

Направления:
– Театрално и филмово изкуство

Специалности в Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София

Бакалавър:

* Театър на движението (редовна форма на обучение)
* Фотография (редовна форма на обучение)
* Художествена и приложна фотография (редовна и задочна форма на обучение)
* Филмов и телевизионен монтаж (редовна форма на обучение)
* Филмово и телевизионно операторство (редовна форма на обучение)
* Филмова и телевизионна режисура (редовна форма на обучение)
* Танцов театър (редовна форма на обучение)
* Сценография за куклен театър (редовна форма на обучение)
* Театрознание и театрален мениджмънт (редовна форма на обучение)
* Режисура за куклен театър (редовна форма на обучение)
* Режисура за драматичен театър (редовна форма на обучение)
* Сценичен и екранен дизайн (редовна форма на обучение)
* Режисура и организация на театралния процес (редовна форма на обучение)
* Режисура и организация на кукления театър (редовна форма на обучение)
* Кинознание (редовна форма на обучение)
* Пантомима (редовна форма на обучение)
* Актьорство за драматичен театър (редовна форма на обучение)
* Актьорство за куклен театър (редовна форма на обучение)
* Анимация (редовна форма на обучение)
* Драматургия (редовна форма на обучение)
* Екранни изследвания и журналистика (редовна форма на обучение)

Магистър:

* Филмова и телевизионна режисура (редовна форма на обучение)
* Филмово и телевизионно изкуство (редовна форма на обучение)
* Театрално изкуство (редовна форма на обучение)
* Приложни изкуства (редовна форма на обучение)
* Режисура за вариететен театър и шоу програми (редовна форма на обучение)
* Театрална режисура /куклен театър/ (редовна форма на обучение)
* Телевизионна режисура (редовна форма на обучение)
* Филмово и телевизионно операторство (редовна форма на обучение)
* Филмова и телевизионна режисура (редовна форма на обучение)
* Театрознание (редовна форма на обучение)
* Театрална режисура (редовна форма на обучение)
* Режисура за куклен театър (редовна форма на обучение)
* Режисура за драматичен театър (редовна форма на обучение)
* Публична реч (редовна форма на обучение)
* Кинознание (редовна форма на обучение)
* Мениджмънт в екранните изкуства (редовна форма на обучение)
* Мениджмънт в сценичните изкуства (редовна форма на обучение)
* Образователен и терапевтичен куклен театър (редовна форма на обучение)
* Анимационна режисура (редовна форма на обучение)
* Мениджмънт в екранните изкуства /4 сем/ (редовна форма на обучение)
* Мениджмънт в сценичните изкуства /4 сем/ (редовна форма на обучение)
* Актьорско майсторство за театър и кино /2 год/ (редовна форма на обучение)
* Театрално изкуство /4 сем/ (редовна форма на обучение)
* Филмово и телевизионно изкуство /4 сем/ (редовна форма на обучение)
* Режисура в сценичните изкуства (редовна форма на обучение)
* Режисура в куклено-театралните практики (редовна форма на обучение)
* Актьорско майсторство за театър и кино (редовна форма на обучение)
* Естетика на приложната фотография (редовна форма на обучение)

Доктор:

* Театрознание и театрално изкуство (редовна форма на обучение)
* Кинознание, киноизкуство и телевизия (редовна форма на обучение)

Информация за кандидат-студенти от Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София

За подробна информация свързана с прием за 2017 г. моля, кликнете /тук/.

Годишни такси за студенти от Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София за учебната 2016/2017 г.

* Бакалавър (държавна поръчка български граждани и граждани на ЕС) – 1500 лв. (семестър 750 лв.)
* Магистър (държавна поръчка български граждани и граждани на ЕС) спец. МСИ, ТИ, МЕИ, ФТИ, ПР, ЕПФ – 1600 лв. (семестър 800 лв.)