Национална сигурност

Национална сигурност – класация за 2016 г.

Класация на университетите от България в направление национална сигурност за 2016 г. според рейтинговата система на МОН.

 


1. Академия на Министерството на вътрешните работи – София
 
2. Военна академия “Георги Стойков Раковски” – София
 
3. Нов български университет – София
 
4. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 
5. Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
 
6. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
7. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”